magdzia0108

71 tekstów – auto­rem jest mag­dzia0108.

Większość rzeczy w tych cza­sach sa­mi kom­pli­kuje­my... Do­biera­my so­bie do głowy, zas­ta­nawiamy się co ktoś o nas po­myśli... Boimy się po­wie­dzieć wprost ko­muś co czu­jemy, cze­go ocze­kuje­my... Tyl­ko cały czas le­pimy kłębki [...] — czytaj całość

myśl • 19 lipca 2018, 15:51

Za­ryzy­kuj, może nie wszys­tko stra­cone.... Wal­cz, jeszcze nie wszys­tko stracone...
A nikt nie mówił, że będzie łat­wo ;) 
Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 lipca 2018, 15:43

Zbyt dużo słow­nej słodyczy szkodzi niczym węglo­woda­ny w jedzeniu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 grudnia 2016, 21:07

Dziś naj­pros­tsze wy­maga­nia pot­ra­fią zgu­bić nie jed­ne­go pana. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 sierpnia 2016, 17:06

To, że chcę z Tobą za­kończyć ten rok nie oz­nacza, że chce z Tobą roz­począć nowy.

/pla­ny Sylwestrowe/ 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 grudnia 2015, 18:35

Naj­trud­niej­szą walką jest wal­ka z sa­mym sobą. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 października 2015, 21:59

Z trud­nych te­matów składa się życie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 lipca 2015, 03:49

"Przep­raszam" i "dziękuję" - dwa słowa, które nic nie kosztują, a w obec­nych cza­sach i tak mało ko­go na nie stać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 lutego 2015, 22:24

Wiele rzeczy dos­trze­gam, mało rzeczy widzę... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 stycznia 2015, 23:28

Życia dos­ko­nałości nie zaz­nasz w sa­mot­ności i bra­ku miłości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 grudnia 2014, 00:04
magdzia0108

Odtwórz Oglądnij i zastanów się nad swoim życiem...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

magdzia0108

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 listopada 2018, 15:32magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Rozbierz myśli, ubierz w słowa

29 października 2018, 18:00magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu wyświetl so­bie [...]

29 października 2018, 16:38magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Zaryzykuj, może nie wszys­tko [...]

28 lipca 2018, 08:33kati75 sko­men­to­wał tek­st Zaryzykuj, może nie wszys­tko [...]

19 lipca 2018, 20:00magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Większość rzeczy w tych [...]

19 lipca 2018, 19:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st Większość rzeczy w tych [...]

19 lipca 2018, 15:51magdzia0108 do­dał no­wy tek­st Większość rzeczy w tych [...]

19 lipca 2018, 15:43magdzia0108 do­dał no­wy tek­st Zaryzykuj, może nie wszys­tko [...]

18 lipca 2018, 13:11magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st I stoję w tym [...]

7 grudnia 2016, 12:19magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Zbyt dużo słow­nej słodyczy [...]