magdzia0108

69 tekstów – auto­rem jest mag­dzia0108.

Zbyt dużo słow­nej słodyczy szkodzi niczym węglo­woda­ny w jedzeniu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 grudnia 2016, 21:07

Dziś naj­pros­tsze wy­maga­nia pot­ra­fią zgu­bić nie jed­ne­go pana. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 sierpnia 2016, 17:06

To, że chcę z Tobą za­kończyć ten rok nie oz­nacza, że chce z Tobą roz­począć nowy.

/pla­ny Sylwestrowe/ 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 grudnia 2015, 18:35

Naj­trud­niej­szą walką jest wal­ka z sa­mym sobą. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 października 2015, 21:59

Z trud­nych te­matów składa się życie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 lipca 2015, 03:49

"Przep­raszam" i "dziękuję" - dwa słowa, które nic nie kosztują, a w obec­nych cza­sach i tak mało ko­go na nie stać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 lutego 2015, 22:24

Wiele rzeczy dos­trze­gam, mało rzeczy widzę... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 stycznia 2015, 23:28

Życia dos­ko­nałości nie zaz­nasz w sa­mot­ności i bra­ku miłości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 grudnia 2014, 00:04

Ważne by ra­zem tworzyć całość. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 21 sierpnia 2013, 20:00

Taką dziew­czynę to ze świecą szu­kać...Szko­da tyl­ko, że te­raz ludzie używają latarek... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 2 kwietnia 2013, 21:41
magdzia0108

Odtwórz Oglądnij i zastanów się nad swoim życiem...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

magdzia0108

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 grudnia 2016, 12:19magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Zbyt dużo słow­nej słodyczy [...]

7 grudnia 2016, 12:19magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Zbyt dużo słow­nej słodyczy [...]

1 grudnia 2016, 23:45Cris sko­men­to­wał tek­st Zbyt dużo słow­nej słodyczy [...]

10 sierpnia 2016, 17:59magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Dziś naj­pros­tsze wy­maga­nia pot­ra­fią [...]

10 sierpnia 2016, 17:51M44G sko­men­to­wał tek­st Dziś naj­pros­tsze wy­maga­nia pot­ra­fią [...]

5 marca 2016, 22:17magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Trudne wy­darze­nia uczą, jeśli [...]

10 stycznia 2016, 19:52magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś mówi, że [...]

10 stycznia 2016, 19:50magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Ciało gorące, Umysł chłod­ny.  

9 grudnia 2015, 21:41wdech sko­men­to­wał tek­st To,że chcę z Tobą [...]